Oferta GIB-BUD Krzysztof Gibas

Sprzedaż Nieruchomości

Wynajem Koparek z Operatorem

Transport

Roboty Budowlane

 • sporządzanie kosztorysów planowanych robót
 • doradztwo techniczne i formalne przy realizacji inwestycji
 • Przygotowanie placu budowy:
  – tymczasowe utwardzenie dojazdów
  – tymczasowe ogrodzenie terenu budowy
  – wyburzenia i rozbiórki istniejących obiektów
  – oczyszczanie placu budowy z zieleni i gruzu
  – plantowanie terenu
  – wykonanie tymczasowych przyłączy wodnych i energetycznych na czas trwania budowy
 •  Roboty ziemne:
  – wykopu fundamentowe
  – wykopy pod przyłącza, szamba, drenaże, oczyszczalnie, studnie
  – wymiana gruntu
 • Stan surowy otwarty:
  – roboty żelbetowe
  – roboty izolacyjne
  – roboty murarskie
  – roboty ciesielskie
  – roboty dekarskie
  – rozprowadzenia instalacji pod stropem na gruncie
  – wykonanie uziomu fundamentowego
 • Stan surowy zamknięty:
  – montaż okien, drzwi, bram garażowych, rolet
 • Stan deweloperski:
  – roboty instalacyjne kanalizacyjne, c.o., c.w.u.,biały montaż.
  – roboty instalacyjne elektryczne, instalacje alarmowe, instalacje odgromowe, sterowanie c.o., biały montaż
  – roboty posadzkarskie
  – roboty tynkarskie
  – zabudowy z płyt g-k
  – izolacje termiczne dachu
  – roboty elewacyjne
  – układanie płytek
  – roboty malarskie
 • Prace wykończeniowe zewnętrzne:
  – roboty brukarskie
  – tarasy
  – pergole
  – nawadnianie ogrodów
  – wykonanie warstwy czarnoziemu  na terenie działki
  – wykonanie ogrodzeń murowanych i panelowych